Over CORES

OP NAAR 15 JAAR CONCEPTONTWIKKELING

CORES Development werd in 2006 opgericht door Peter Leyssens en Jurgen Van Bogaert met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,... CORES Development neemt hierin zijn rol als facilitator op, waarbij compromisgericht optreden centraal staat.

URBAN HAPPINESS ZIT IN ONS DNA

De CORES‘ Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt. Enkel op deze manier kan duurzaam en innovatief vastgoed gerealiseerd worden CORES Development is dan ook eerder een conceptontwikkelaar dan wel een projectontwikkelaar.

De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES Development heeft een ombudsvrouw in dienst die hierover waakt.

STADVERNIEUWING IN DE PRAKTIJK

In stedelijke sites dragen we als conceptontwikkelaar bij tot de heropwaardering van de meest authentieke buurten. Zo ook op het Antwerpse Eilandje. Daar maakte het leegstaande douane-gebouw in de Cadixwijk plaats voor een ontwikkeling bestaande uit 184 appartementen, kantoren, retail, horeca, een RVT en een supermarkt waar de hele wijk al een tijdje op zat te wachten.

Samen met de Stad Antwerpen legden we een nieuw buurtpark aan op de vroegere parking. Tevens werd de tramlijn richting buiten- en binnenstad doorgetrokken en de omliggende straten heraangelegd. Kortom: een sterk staaltje stadsvernieuwing in de praktijk.

INTERGENERATIONELE WIJKONTWIKKELINGEN

Onze wijkontwikkelingen bieden duurzame woonoplossingen voor elke generatie en levensstijl: van budgetvriendelijke appartementen en eengezinswoningen tot erkende assistentiewoningen voor senioren.

Een mooi voorbeeld is woonerf De Weverij, dat gesitueerd is op de terreinen van Schoeters-Bruggeman, de vroegere textielfabriek in Sint-Niklaas. De verwaarloosde industriële site werd door CORES opgewaardeerd naar een kwalitatieve nieuwe woonwijk met een groen centraal buurtpark. De autoluwe woonwijk wordt niet alleen een thuis voor nieuwe bewoners, maar ook een ontmoetingsplek waar de buren welkom zijn: het centrale buurtpark zorgt ervoor dat de buurt opnieuw verweven wordt.